| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/253/10 Rady Gminy Suchy Dąb

z dnia 29 kwietnia 2010r.

w sprawie podziału Gminy Suchy Dąb na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89, art. 90 i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suchy Dąb, Rada Gminy Suchy Dąb uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Suchy Dąb na stałe okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Suchy Dąb oraz ustala się ich numery, granice oraz liczbę wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym:

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo: Suchy Dąb, Ostrowite

4

2

Sołectwo: Osice

1

3

Sołectwo: Koźliny

3

4

Sołectwo: Krzywe Koło

2

5

Sołectwo: Steblewo

2

6

Sołectwo: Grabiny-Zameczek, Wróblewo

3

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 46/II/98 Zarządu Gminy Suchy Dąb z dnia 19 sierpnia 1998 roku w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Suchy Dąb.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Dutkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »