REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 82 poz. 1494

Rozporządzenie nr 1/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

z dnia 24 maja 2010r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 7/2006 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 114, poz. 2035, z 2008 r. Nr 133, poz. 2069 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 1526, Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 136, poz. 2803, z 2008 r. Nr 136, poz. 3473 oraz z 2009 r. Nr 151, poz. 2820, Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 121, poz. 2528, z 2008 r. Nr 108, poz. 2603 oraz z 2009 r. Nr 77, poz. 2049) wprowadza się następujące zmiany w załączniku do rozporządzenia:

1)w poz. I.1.5. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kanałów polderu nr 3 pomiędzy autostradą Szczecin-Kołbaskowo a Szosą Poznańską z wyłączeniem wód w granicach rezerwatu przyrody "Kanał Kwiatowy";";

2)w poz. I.3.1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Kanału Cybinka (Kanał Cofkowy) na całej jego długości";

3)w poz. I.4.5. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Jeziora Ratno (Czerwone), Jeziora Wielicko (Gądowskie Duże, Wielkie);";

4)w poz. I.5.6. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Jeziora Rzepsko;";

5)numer poz. I.6.6.a otrzymuje brzmienie:

"I.6.6a.";

6)numer poz. I.6.8.a otrzymuje brzmienie:

"I.6.8a.";

7)numer poz. I.6.8.b otrzymuje brzmienie:

"I.6.8b.";

8)uchyla się poz. I.10.2.;

9)poz. I.10.3.otrzymuje brzmienie:

"I.10.3.Obwód rybacki Jeziora Parkowe na cieku Dopływ z jeziora Lipienko uchodzącym do rzeki Struga Marwicka - nr 1 Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Parkowe i Jeziora Leśne wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Lipienko na odcinku od źródeł do Jeziora Parkowe.";

10)numer poz. I.12.8a otrzymuje brzmienie:

"I.12.8a.";

11)uchyla się poz. I.12.9.";

12)poz. I.12.10. otrzymuje brzmienie:

"I.12.10. Obwód rybacki Jeziora Borzymskie na Kanale Borzym (Dopływ z Sobieradza) uchodzącym do rzeki Tywa - nr 1 Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Borzymskie, Jeziora Węgorzno (Węgorzyno, Borzym Mały), Jeziora Sobieradz wraz z wodami Kanału Borzym (Dopływ z Sobieradza) na całej jego długości.";

13)w poz. I.14.10. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Jeziora Duże;"

14)w poz. I.18.1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rzeki Ina na odcinku od źródeł do bifurkacji rzeki Pęzinka z rzeką Ina;";

15)w poz. I.18.10. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rzeki Stobnica na odcinku 50 metrów od jej wypływu z Jeziora Stobno (Stawiń) do jej ujścia do rzeki Ina wraz z wodami jej dopływu nie stanowiącego oddzielnego obwodu;";

16)uchyla się poz. I.18.12.;

17)w poz. I.18.13. pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:

"1) Jeziora Karpino, Jeziora Stobnica (Śródleśne), Jeziora Kiełpinko; "3) rzeki Wardynka na odcinku od wypływu z Jeziora Kiełpinko do ujścia do Jeziora Stobnica Mała (Mała Chojnica, Korytowo).";

18)w poz. II.10.3. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rzeki Wołcza na odcinku od źródeł do połączenia z rzeką Świniec";

19)w poz. III.2.2. pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) rzeki Rega od osi jazu w miejscowości Prusinowo do granicy wód śródlądowych z morskimi wodami wewnętrznymi";

20)w poz. III.2.5. nazwa obwodu rybackiego otrzymuje brzmienie:

"Obwód rybacki Jeziora Bystrzyno Małe (Byszno) na cieku Dopływ z jeziora Bystrzyno Małe uchodzącym do cieku Dopływ spod Bystrzyny - nr 1";

21)w poz. III.4.2a. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Jeziora Trzebiechowo (Lutowo), Jeziora Martwe, Jeziora Kople (Szmałc), Jeziora Jeziorki (Trzebiechówko)";

22)w poz. III.4.14. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rzeki Radew na odcinku od źródeł do końca zasięgu oddziaływania cofki zbiornika Bardzlino w km 32+930";

23)w poz. III.6.33. pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) Jeziora Wielin (Wielińskie, Wielino) wraz z wodami rzeki Wielinka do jej ujścia do rzeki Grabowa; 2) Jeziora Zgniłe wraz z wodami rzeki Błotnica do jej ujścia do rzeki Grabowa.";

24)poz. III.6.34. otrzymuje brzmienie:

"III.6.34. Obwód rybacki Jeziora Długie (Nidno) na cieku dopływ z jeziora Długiego uchodzącym do rzeki Grabowa - nr 1 Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Długie (Nidno) wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Długiego łączącego to jezioro z rzeką Grabowa.";

§ 2. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA