| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/967/10 Rady Miasta Gdyni

z dnia 26 maja 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni NrXXVII/641/05 z dnia26 stycznia 2005r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia , mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej oraz Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXVI/616/08 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6 , art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. nr 23, poz. 220, Dz. U. nr 62, poz. 558, Dz. U. nr 113, poz. 984, Dz. U. nr 153, poz. 1271, Dz. U. nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. nr 80, poz. 717, Dz. U. nr 162, poz. 1568, z 2004rokuDz.U.nr 102, poz. 1055, Dz. U. nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. nr 172, poz. 1441, Dz. U. nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. nr 17, poz. 128, Dz. U. nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Dz. U. nr 48, poz. 327, Dz. U. nr 138, poz. 974, Dz.U.Nr173,poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458 , z 2009roku Dz. U. Nr 52 poz. 420 , Nr 157 poz. 1241 , z 2010roku Dz.U. Nr 28 poz. 142 i 146 ) art. 18 ust 1 pkt 5 , art. 51 , art. 51 a , b, c , ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej ( j.t. z 2009r Dz. U. Nr 175 poz. 1362 zm. z 2009r. Dz. U. Nr 65 poz. 554 , Nr 202 poz. 1551, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706 , Nr 221 poz. 1738 ,z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz. 146 , Nr 40 poz.229 - zarządza się co następuje:

§ 1. - W Uchwale Nr XXVII/641/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ,mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej w załączniku Nr 3, § 4 skreśla się - W Uchwale Nr XXVI/616/08Rady Miasta Gdyni z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 , §3 skreśla się .

§ 2. Pozostałe zapisy w/w Uchwał pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 31 marca 2010r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »