| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXVI/490/2010 Rady Miejskiej Rumi

z dnia 27 maja 2010r.

uchylająca Uchwałę Nr LIV/575/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002; z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92 poz. 880, Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 33 poz. 289, Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 249, poz. 1830; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 668, nr 92, poz. 753 oraz Nr 47, poz. 278) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181. poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr LIV/575/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi

Witold Reclaf


Uzasadnienie

Uchwałą Nr LIV/575/2006 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania Rada wyraziła zgodę na korzystanie przez Gminę Rumia ze schroniska dla zwierząt w Małoszycach. Dotychczasowa uchwała nie daje możliwości korzystania z innych schronisk, poza schroniskiem w Małoszycach. Właściciel tego schroniska decyduje o zasadach odpłatności za opiekę nad zwierzętami, co narusza niewątpliwie zasady prawidłowej gospodarki finansowej gminy. Ponadto schronisko w Małoszycach nie wywiązuje się prawidłowo z zaoferowanych usług na rok 2010, gdyż nie zapewnia optymalnych warunków bytowych przebywającym tam zwierzętom w zakresie karmienia, suchych legowisk, obszernych boksów i odpowiednich wybiegów. Zwierzęta są wychudzone, zaniedbane, głodne, chore i poranione w wyniku zachowań agresywnych spowodowanych przewlekłym głodzeniem. Ponadto w/w uchwała nie przewiduje możliwości powierzenia opieki nad wyłapywanymi zwierzętami organizacjom pożytku publicznego, co prawdopodobnie ograniczyłoby koszty do faktycznie poniesionych, a nie jak dotychczas do kosztów narzuconych przez właściciela schroniska W tej sytuacji koniecznym jest uchylenie powołanej wyżej uchwały. Projekt uchwały, uchylającej uchwałę Nr LIV/575/2006 został uzgodniony z powiatowym lekarzem weterynarii i uzyskał pozytywna opinię OTOZ ANIMALS z siedzibą w Gdyni. Uchwała spełnia zatem warunki określone w art. 11 ust. 3 Ustawy o ochronie zwierząt i jest zgodna z prawem. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione Projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Aleksandrowicz

Ekspert w dziedzinie ogrodów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »