| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/332/2010 Rady Powiatu Słupskiego

z dnia 29 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku zmienionej uchwałami: Nr XXXVII/285/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. i Nr XLII/316/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2010 r

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; nr 223, poz. 1456; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753) oraz art. 36, art. 43 oraz art. 60 ust. 4 "b" ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89; nr 123, poz. 849; Nr 166, poz. 1172; Nr 181, poz.1290; Nr 176, poz. 1240; Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056; nr 234 poz. 1570; Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 76, poz. 641) oraz art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz.95)

Rada Powiatu Słupskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVI/276/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego - Samodzielnego Publicznego ZOZ w Słupsku zmienionej uchwałami: Nr XXXVII/285/2009 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. i Nr XLII/316/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2010 r.

1)§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"Zakończenie działalności likwidowanego zakładu nastąpi z dniem 31 lipca 2010 r.".

2)§ 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"Zakończenie czynności likwidacyjnych ustala się na dzień 31 sierpnia 2010 r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2010 roku.

Przewodniczący Rady

Ryszard Stus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »