| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/402/10 Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 11 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/391/10 w sprawie okręgów wyborczych Gminy Gniew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2009 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się uchwałę Nr XLVIII/391/10 z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie okręgów wyborczych Gminy Gniew, w następujący sposób: w załączniku do niniejszej uchwały, w okregu nr 2 , w kolumnie Granice okręgu, dodaje się ul. Partyzantów.

2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsk

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie


Janusz Karzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »