| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/466/2010 Rady Gminy Starogard Gdański

z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie utworzenia Zespołów Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Starogard Gdański

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.01.01-22-012/10-00 z dnia 14 lipca 2010 r., uchwala się co następuje:

§ 1. Tworzy się sześć Zespołów Wychowania Przedszkolnego na terenie Gminy Starogard Gdański, w następujących miejscowościach:

a) Dąbrówka ul. Hermanowska 3, 83-112 Bobowo

b) Janowo ul. Długa 5a, 83-211 Jabłowo

c) Owidz ul. Szkolna13, 83-211 Jabłowo

d) Zduny 26, 83-115 Swarożyn

e) Szpęgawsk ul. Starogardzka 17, 83-200 Starogard Gd.

f) Rokocin ul. Parkowa 2 83-200 Starogard Gd.

§ 2. Odpowiedzialnym za realizację uchwały czyni Wójta Gminy Starogard Gdański, który zarządzeniem Nr RGM/83/2010 uregulował szczegółowy sposób realizacji projektu, w tym regulamin organizacji zespołów wychowania przedszkolnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Wierzba


Uzasadnienie

Gmina Starogard Gdański przystąpiła w bieżącym roku do konkursu nr 01/POKL/9.1.1/2010 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego i złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gd." W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt ma na celu zwiększenie uczestnictwa dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Starogard Gdański w wychowaniu przedszkolnym. Beneficjentami projektu jest grupa 120 dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkałych na wsi, na terenie Gminy Starogard Gd., dotychczas nieobjętych edukacją przedszkolną oraz 80 rodziców dzieci, mieszkańców gminy chcących poznać metody edukacyjne i wychowawcze ZWP. Realizacja projektu obejmuje okres od 02.08.2010 r. do 31.07.2012 r. Budżet projektu wynosi 1005929,54 zł. Projekt zakłada realizację edukacji przedszkolnej poprzez inne formy wychowania przedszkolnego - Zespoły Wychowania Przedszkolnego utworzone zgodnie z art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 27 maja 2009 r. określił rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia i organizowania tych form oraz sposób ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693). Jedną z takich form są zespoły wychowania przedszkolnego. Organem prowadzącym zespół wychowania przedszkolnego może być jednostka samorządu terytorialnego. Działania te wymagają usankcjonowania uchwałą rady gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »