| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/263/10 Rady Gminy Cewice

z dnia 5 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.5 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Cewice wynoszą:

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,66 zł

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,45 zł,

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 9,82 zł

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,27 zł

5) od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,29 zł

6) od budowli - 2% ich wartości ustalonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

7) od gruntów;

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha powierzchni,

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł od 1 m2 powierzchni,

c) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,71 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwałę podaje się do wiadomości mieszkańców gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2010 roku traci moc Uchwała Rady Gminy Cewice Nr XXXII/194/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Stanisław Pałubicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szkolenia 24 h

internetowy serwis szkoleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »