| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/266/10 Rady Gminy Cewice

z dnia 5 października 2010r.

w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613), art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Cewice ustala następujące zwolnienia w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym:

§ 1. 1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty:

a) wykorzystywane do bezpłatnego użytkowania w zamian za przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa ( rencistówki i siedliska ),

b) wykorzystywane wyłącznie na cele działań ratowniczo-gaśniczych, ogólnodostępnej działalności sportowej, ogólnodostępnej działalności kulturalnej.

2) Zwalnia się od podatku od nieruchomości budowle lub ich części służące wyłącznie do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych.

§ 2. Zwalnia się od podatku rolnego użytki rolne wykorzystywane do bezpłatnego użytkowania w zamian za przekazanie gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa (rencistówki i siedliska).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwałę podaje się do wiadomości mieszkańców gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2010 roku traci moc Uchwała Rady Gminy Cewice Nr XXXII/198/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz z podatku rolnego na 2010 rok.

§ 6. Uchwała podlega przekazaniu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Stanisław Pałubicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »