| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/264/10 Rady Gminy Cewice

z dnia 5 października 2010r.

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy w 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.15, art. 16 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2010 roku, Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1. Opłatę targową ustala się za każdy dzień w kwocie:

a) z ręki, z kosza, skrzynki, stolika, małego taboretu -3,00 zł,

b) ze stołu przenośnego, z ziemi - 8,00 zł,

c) z pojazdów wszelkich - 16,00 zł.

§ 2. 1) Pobór opłaty targowej następuje w formie inkasa.

2) Do poboru opłaty targowej upoważnia się sołtysów.

3) Opłatę targową można uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy.

4) Inkasentom opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30% zainkasowanej kwoty.

5) Opłata targowa winna być wpłacona przez inkasentów do końca miesiąca, w którym została pobrana.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwałę podaje się do wiadomości mieszkańców gminy w formie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2010 roku traci moc Uchwała Rady Gminy Cewice Nr XXXII/196/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy na 2010 rok.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Stanisław Pałubicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »