| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/302/2010 Rady Gminy Lubichowo

z dnia 27 września 2010r.

w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz unormowania niektórych spraw dotyczących tej opłaty


Na podstawie art. 19 pkt.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Stawka dzienna opłaty targowej na terenie gminy Lubichowo oraz na targowisku gminnym w Lubichowie wynosi: 1. ARTYKUŁY ROLNO - SPOŻYWCZE Od sprzedaży dokonywanej: a/ z samochodu osobowego 18,00 zł dziennie b/ od każdego stoiska zajmującego powierzchnię gruntu do 6 m2 15,00 zł dziennie - za każdy następny m2 zajmowanej powierzchni stoiska 2,00 zł dziennie lecz nie więcej niż 699,27 zł dziennie c/ od sprzedaży "obnośnej" tj. dokonywanej z wózka , z ręki, z kosza, z wiadra i roweru 5,00 zł dziennie 2. ARTYKUŁY INNE NIŻ ROLNO - SPOŻYWCZE Od sprzedaży dokonywanej: a/ z samochodu osobowego 30,00 zł dziennie b/ od każdego stoiska zajmującego powierzchnię gruntu do 6m2 24,00 zł dziennie - za każdy następny m2 zajmowanej powierzchni stoiska 2,00 zł dziennie lecz nie więcej niż 699,27 zł dziennie c/ od sprzedaży "obnośnej" tj. dokonywanej z wózka , z ręki, z kosza, z wiadra i roweru 10,00 zł dziennie 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne: tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 ze zm.)
§ 2. 1.Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku. 2.Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 3.Inkasa opłaty targowej dokonuje pani Irena Pazda, z którą Wójt Gminy zawiera umowę cywilnoprawną za wynagrodzeniem prowizyjnym w wysokości 25 % od zainkasowanych kwot opłaty.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Cichocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

More7 Polska Sp. z o.o.

More7 Polska Sp. z o.o. to poznański producent i integrator dedykowanego systemu do zarządzania relacjami z Klientem CRM7.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »