| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/392/10 Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 28 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/48/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Sztumie


Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr X/48/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Sztumie wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie : "Targowisko Miejskie obejmuje teren działek Nr 492, 493, 544/2, 544/6, 544/8, 544/9, 544/10, 544/11 i 546/5 położonych w Sztumie przy ul. Mickiewicza zgodnie z załączoną mapą",
2. w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie : "Targowisko Miejskie w Sztumie przy ul. Mickiewicza 16 czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,oo do 17,oo" , w soboty w godz. od 7,oo do 15,oo."
3. w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie : "W niedzielę oraz w pozostałe dni wolne od pracy poza opisanymi w ust. 2, w godzinach innych niż określone w ust. 2, targowisko może być czynne na wniosek handlowców".
4. w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "Administratorem targowiska miejskiego jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Sztumie ul. Kochanowskiego 28",
5. w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie "Sprzedaż nie może być prowadzona na jezdniach, miejscach parkingowych (poza miejscami sezonowo wyznaczonymi do handlu), chodnikach i przejściach przeznaczonych do ruchu lub w sposób ograniczający ruch pieszy i kołowy".
§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie

Czesław Oleksiak
UZASADNIENIE
Obecnie obowiązująca uchwała Nr X/48/2003 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Sztumie została podjęta w 2003 roku, a w dniu 26 czerwca 2007 roku uchwałą Nr X/63/07 Rady Miejskiej w Sztumie zlikwidowano zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie. Po likwidacji zakładu budżetowego ciągłość działalności wykonywanej przez likwidowany zakład zapewniło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie. W dniu 31 grudnia 2007 roku umową użyczenia Nr HU-6446A/08 Gmina Sztum użyczyła obiekt Hali Targowej dla nowego administratora, wskazując teren w załączniku Nr 1. W związku z tym, że działki o numerach 492, 544/2, 544/6, 544/8, 544/9, 544/10 i 546/5 nie były ujęte w poprzednim regulaminie targowiska miejskiego w Sztumie, stąd zachodzi konieczność ich uwzględnienia w zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska. Jednocześnie zmianie ulegną również dni i godziny otwarcia i prowadzenia handlu na targowisku. Dotychczas targowisko było czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od godz. 6,oo do godz. 18,oo, a winno być od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7,oo do godz. 17,oo, w soboty od godz. 7,oo do godz. 15,oo. Natomiast w niedziele oraz pozostałe dni wolne od pracy w godzinach innych może być czynne na wniosek handlowców. Ponadto zachodzi konieczność zmiany zakresu miejsc objętych zakazem prowadzenia handlu i objęcia nim również miejsc parkingowych, z wyłączeniem części tych miejsc sezonowo wyznaczonych do sprzedaży płodów rolnych, choinek, zniczy itp.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »