| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/470/2010 Rady Gminy Ustka

z dnia 23 września 2010r.

w sprawie dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Ustka nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 14a ust. 1, 2, 3 i art. 17 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, ze zmianami: Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 roku Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 roku Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 roku Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 roku Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, Dz. U. z 2010 roku Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

§ 1. Mając na uwadze bezpieczną drogę dziecka/ucznia z domu do szkoły, Rada Gminy Ustka wyraża zgodę na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej (w tym, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, w formie zakupu biletów przez Gminę), jeżeli droga dziecka/ucznia z domu do szkoły, w której obwodzie uczeń mieszka, nie przekracza 3 lub 4 km.

§ 2. Zgoda dotyczy dzieci/uczniów zamieszkałych w miejscowościach: Bałamątek, Dominek, Machowinko, Grabno, Zimowiska i Wodnica.

§ 3. Rada Gminy Ustka wyraża zgodę na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej (w tym, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, w formie zakupu biletów przez Gminę Ustka) uczniom, zamieszkałym poza obwodami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustka a uczęszczających do szkół w Gminie Ustka.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Ustka Nr XV/168/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Ustka nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązująca od dnia podjęcia.

Przewodniczący Rady


Waldemar Gąsiorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Wybranowski

Adwokat, specjalista z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »