| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/373/10 Rady Gminy Pszczółki

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie ustalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki"

Na podstawie art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami: z 2004r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r.Nr 44, poz 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 142, 146 i Nr 106, poz. 675).

RADA GMINY PSZCZÓŁKI uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się "Regulamin udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki", w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/228/05 Rady Gminy Pszczółki z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.


Uzasadnienie

W związku z ciagłymi zmianami przepisów ww. ustawy, a co za tym idzie koniecznością wprowadzenia kolejnych zmian do uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pszczółki, zachodzi konieczność uchylenia uchwały Rady Gminy Pszczółki Nr XIX/228/05 z dnia 23 marca 2005 r. i napisania nowego tekstu tejże uchwały. Działanie to ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Pszczółki zrozumienia ww. regulaminu oraz stosowania jego przepisów w procesie ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Załącznik do Uchwały Nr XL/373/10
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 listopada 2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »