| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/623/10 Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XL/583/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 r., w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w Gminie Chojnice pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ).

Tytuł I.
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XL/583/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 r., w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w Gminie Chojnice pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych, w następujący sposób:

a) § 11 otrzymuje brzmienie : " Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje dyrektor GOPS w drodze decyzji administracyjnej.";

b) § 15 ust. 1 i ust. 2 - skreśla się;

c) w § 18:

- ust. 4 otrzymuje brzmienie : "Dyrektor GOPS - w drodze zarządzenia wewnętrznego - określa szczegółowe zasady ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uwzględniające różnorodność faktycznych dochodów i sytuacji życiowych w rodzinie ucznia, wychowanka lub słuchacza, wielkość dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz liczbę złożonych wniosków.";

- ust. 5 skreśla się.

§ 2. Pozostawić w mocy pozostałą część Regulaminu przyznawania w Gminie Chojnice pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych.

§ 3. Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy Chojnice i dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Stelmaszyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »