| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/13/10 Rady Miejskiej w Chojnicach

z dnia 13 grudnia 2010r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:

1) Od 1 m2 powierzchni użytkowej:

a) budynków mieszkalnych lub ich części 0,50 zł

b) budynków mieszkalnych posiadających jedynie źródło ogrzewania nie na paliwo stałe 0,26 zł

c) budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej

niż rolnicza lub leśna oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej 18,76 zł

d) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,85 zł

e) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające

tych świadczeń 3,61 zł

f) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,64 zł

2) Od budowli: 2% ich wartości

określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 - 6 ustawy

3) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza

lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi - od 1 m2 powierzchni 0,68 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne i retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha

powierzchni 3,23 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,21 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) Nieruchomości lub ich części zajęte przez:

a) domy opieki społecznej,

b) żłobki,

c) biblioteki publiczne;

d) jednostki realizujące zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z upośledzeniem umysłowym,

e) miejskie służby i straże.

2) Powierzchnię piwnic i strychów, z wyjątkiem zajętych na mieszkanie, garaż lub prowadzenie działalności gospodarczej.

3) W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym nie ma ani strychu, ani piwnicy zwalnia się od podatku - 15 m2 powierzchni w budynku gospodarczym, jeżeli pełni on faktycznie funkcję strychu lub piwnicy. Zwolnienie to dotyczy budynku gospodarczego usytuowanego w najbliższym otoczeniu przy budynku mieszkalnym.

4) Grunty, budynki i budowle lub ich części zajęte pod cmentarze komunalne.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/378/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2009r. Nr 170 poz. 3323).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą od 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mirosław Janowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »