| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3/PMM/2011 Wójta Gminy Kobylnica

z dnia 5 kwietnia 2011r.

do Porozumienia Nr 22/GRS.RO/2010 zawartego w dniu 30 września 2010 roku, pomiędzy Gminą Miejską Słupsk, reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krzysztofa Sikorskiego, a Gminą Kobylnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kobylnica Leszka Kulińskiego w sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Miejskiej Słupsk, uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego "Mądry Maluch" w Słupsku przy ul. Szymanowskiego 10 (na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - j.t. Dz U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) o następującej treści:

Strony zgodnie wprowadzają następującą zmianę do w/w porozumienia:

1. w §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:" 1. Gmina Kobylnica w okresie od 1 maja 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. zobowiązuje się do przekazywania Gminie Miejskiej Słupsk kwoty 1.726,80 zł (słownie jeden tysiąc siedemset dwadzieścia sześć zł 80/100 gr) za czworo dzieci, które są objęte opieką i wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Słupsk. tj. 431,70 zł za jedno dziecko".

§ 2.

Pozostała treść porozumienia pozostaje bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 roku.

§ 4.

Aneks sporządzono w 4 egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Gminy Miejskiej Słupsk i 2 dla Gminy Kobylnica.

z up. Prezydenta Miasta Słupska
Zastępca Prezydenta


Krzysztof Sikorski

Wójt Gminy


Leszek Kuliński

z up. Skarbnika Gminy

Główny Księgowy


Jolanta Kopeć

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »