| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/65/1 Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Na wniosek doręczony do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin dnia 20 kwietnia 2011 roku, zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. opracowane przez "Pelkom" Sp. z o.o.

§ 2.

Taryfy stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez "Pelkom" Sp. z o.o. na terenie miasta i gminy Pelplin.

§ 3.

Do stawek określonych w taryfach zgodnie z załącznikiem nr 1 dolicza się podatek VAT w wysokości ustawowej.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mirosław Chyła


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne Spółka z o.o. "Pelkom" w Pelplinie złożyło uzasadniony wniosek o podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Pelplinie w celu ustalenia nowych taryf, które obowiązywać będą na okres roku. Zgodnie z ustawą Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zweryfikował szczegółową kalkulację cen i stawek oraz aktualny plan niezbędnych przychodów z prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Pelplin. W proponowanej tabeli taryfowej różnicuje się opłaty abonamentowe w zależności od średnicy przyłącza. Skutkiem czego drobni odbiorcy przy znikomym poborze wody będą ponosić mniejsze opłaty. Zatwierdzenie proponowanych taryf gwarantuje dotychczasowy poziom świadczonych usług i spowoduje polepszenie jakości wody pitnej dla odbiorców. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. § 2 ust. 11 pozwala na wprowadzenie dodatkowej opłaty dotyczącej odczytu wodomierzy.


Załącznik do Uchwały Nr VIII/65/1
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/65/11 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 16 czerwca 2011 roku

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez "Pelkom" Sp. z o.o. na terenie miasta i gminy Pelplin.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/Stawka opłaty w zł.

1.

2.

3.

4.

1.

Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej

Cena za dostarczoną wodę za m3

2,91

2.

Pozostali odbiorcy

Cena za dostarczoną wodę za m3

3,08

Opłaty abonamentowe

3.

Wszystkie grupy taryfowe

Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych odb/m-c

średnica przyłącza < 20

3,30

4.

średnica przyłącza 20 - 40

3,86

5.

średnica przyłącza > 40

39,02

6.

Stawka opłaty abonamentowej za lokal na m-c

1,82

Tabela 2. Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/Stawka opłaty w zł.

1.

2.

3.

4.

1.

Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej

Cena za odprowadzenie m3 ścieków w tym i ścieków komunalnych

3,51

2.

Pozostali odbiorcy

Cena za odprowadzenie m3 ścieków w tym i ścieków komunalnych

6,94

Opłaty abonamentowe

3.

Wszystkie grupy taryfowe

Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych odb/m-c

Od budynków wielolokalowych

7,37

4.

od budynków indywidualnych

3,51

Tabela 3. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych

Lp.

Rodzaj stawki

Stawka opłaty w

1.

2.

3.

1.

stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych*

80,00

2.

stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych*

150,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »