| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy Damnica

z dnia 30 czerwca 2011r.

zmieniająca uchwałę Nr V/18/11 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Damnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 90 ust. 1, 1a, 2b-e, 3c-g oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U.Nr 256, poz. 2572; zmiany: Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r.: Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r.: Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r.: Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; z 2009 r.: Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 219, poz. 1705; z 2010 r.: Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz. 991; Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.: Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.: Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.: Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675), Rada Gminy Damnica uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść:

- ust. 2 w § 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Damnica z dnia 27.01.2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Damnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, który otrzymuje brzmienie: "Nadpłacona kwota dotacji podlega zwrotowi na konto Urzędu Gminy w terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego. Od nadpłat przekazanych po upływie tego terminu pobiera się odsetki liczone, jak od zaległości podatkowych.";

- ust. 1 i 2 w § 2 załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/18/11 Rady Gminy Damnica z dnia 27.01.2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Damnica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, które otrzymują brzmienie: "1. Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Damnica w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. 2. Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych przysługuje w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez Gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Damnica


Włodzimierz Kisiel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »