| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4/PMM/2011 Wójta Gminy Kobylnica

z dnia 11 lipca 2011r.

do Porozumienia Nr 22/GRS.RO/2010 zawartego w dniu 30 września 2010 roku, pomiędzy Gminą Miejską Słupsk, reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krzysztofa Sikorskiego, a Gminą Kobylnica, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kobylnica Leszka Kulińskiegow sprawie współfinansowania kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu Gminy Miejskiej Słupsk, uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego "Mądry Maluch" w Słupsku przy ul. Szymanowskiego 10 (na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - j.t. Dz U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)o następującej treści:

Strony zgodnie wprowadzają następującą zmianę do w/w porozumienia:

1. w §2 ust.1 otrzymuje brzmienie:" 1. Gmina Kobylnica w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 stycznia 2011 r. zobowiązuje się do przekazywania Gminie Miejskiej Słupsk kwoty 2.751,00 zł (słownie dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden zł 00/100 gr) za sześcioro dzieci, które są objęte opieką i wychowaniem przedszkolnym w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Słupsk. tj. 458,50 zł za jedno dziecko. W okresie od 1 lutego 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. Gmina Kobylnica zobowiązuje się do przekazywania miesięcznie kwoty 2.292,50 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dwa zł 50/100 gr) za pięcioro dzieci, natomiast od 1 maja 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. miesięcznie kwoty 1.834,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści cztery zł 00/100 gr) za czworo dzieci".

§ 2.

Pozostała treść porozumienia pozostaje bez zmian.

§ 3.

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

§ 4.

Aneks sporządzono w 4 egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Miasta Słupsk i 2 dla Gminy Kobylnica.

z up. Prezydenta Miasta Słupska
Zastępca Prezydenta


Krzysztof Sikorski

Wójt Gminy


Leszek Kuliński

z up. Skarbnika Gminy

Główny Księgowy


Jolanta Kopeć

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »