| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4/N/O/2011 Rady Miasta Słupsk

z dnia 8 sierpnia 2011r.

w sprawie organizacji zajęć praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku

zawarte na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.)

pomiędzy Miastem Słupsk, reprezentowanym przez:

Krzysztofa Sikorskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska

zwanym dalej "Organizatorem",

a Powiatem Słupskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Słupskiego w osobach:

Sławomir Ziemianowicz - Starosta Słupski

Andrzej Bury - Wicestarosta Słupski

zwanym dalej "Uczestnikiem"

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest organizacja praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Ustce w Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku, ul. Szczecińska 60a, zwanym dalej CKP.

2. Porozumieniem objęci są uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ustce, dla którego organem prowadzącym jest "Uczestnik".

3. Porozumienie zawiera się na okres od dnia 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku.

§ 2.

1. Koszt zajęć praktycznej nauki zawodu został ustalony z uwzględnieniem kosztów funkcjonowania CKP w przeliczeniu na liczbę zgłoszonych do kształcenia uczniów (liczba grup) oraz tygodniowy wymiar godzin właściwy dla danego zawodu i typu szkoły.

2. Koszt zadania będącego przedmiotem umowy tj. zajęć praktycznych w roku szkolnym 2011/2012 określono w wysokości 159,71 złotych - koszt kształcenia jednego ucznia dla zawodu technik mechanik ( zajęcia trwające tydzień).

3. Organizator zapewni niezbędne warunki do zajęć.

4. Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków zawiera Zespół Szkół Technicznych w Ustce .

5. Zespół Szkół Technicznych w Ustce zapewni Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku regulamin i programy w zakresie realizacji zajęć praktycznej nauki zawodu.

6. Liczba uczniów zostanie podana przez szkołę nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem zajęć.

7. Środki finansowe zostaną przekazane przez "Uczestnika" w terminie 14 dni po otrzymaniu noty obciążającej na konto: Miasto Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3 ; BRE BANK S.A. 57114011530000217542001002 w wysokości określonej w § 2 pkt 2 Porozumienia .

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną ustawowe odsetki.

§ 3.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści porozumienia zawierane będą w formie aneksu.

§ 4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5.

1. Porozumienie zostaje podpisane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3. "Organizator" przekaże porozumienie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Starosta

Sławomir Ziemianowicz


Wicestarosta

Andrzej Bury


Skarbnik Powiatu

Jadwiga Janicka

z up. Prezydenta Miasta Słupska
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska


Krzysztof Sikorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »