| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/120/2011 Rady Miejskiej w Redzie

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 3, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta w wysokości 56 477 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 45 511 371 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 43 114 835 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 2 396 536 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta w wysokości 1 193 875 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 56 728 678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 42 778 542 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13 950 136 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt w wysokości 1 137 398 zł i ustala się jego stan po zmianach w wysokości 11 217 307 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 7 934 748 zł i wolnymi środkami w wysokości 3 282 559 zł.

2. Zwiększa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 137 398 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 13 069 011 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 1 659 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zwiększa się plan dotacji wg porozumień udzielanych z budżetu w łącznej wysokości 50 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 5. Zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w wysokości 1 200 zł i ustala się ogólną ich sumę w wysokości 955 377 zł oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 1 200 zł i ustala się ich sumę w wysokości 955 377 zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia dodatkowego uzupełniającego kredytu do wysokości 1.100.000 zł na sfinansowanie zwiększonego planowanego deficytu budżetu, na okres 4 lat, zabezpieczonego wekslem in blanco, w wybranych przez siebie bankach w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych

§ 7. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Okrój


Uzasadnienie

do Uchwały nr XI./120/2011 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/39/2011 Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Budżetu Miasta na 2011 rok.

W związku z potrzebą dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta wg poniższego zestawienia, niezbędnym jest ich podjęcie.

Wysokość

Wyszczególnienie

Klasyfikacja budżetowa

614 875

Roboty dodatkowe związane z realizacją przebudowy systemu drogowego w Rumi i Redzie …. - etap I

600-60014-6309

185 125

Roboty dodatkowe związane z realizacją likwidacji przejazdu kolejowego …. Redzie …. - etap II

600-60014-6309

20 125

Uzupełnienie planu wydatków przeznaczonych na końcową zapłatę należności za wykonanie PT ul. Brzozowej z niewykorzystanych ustalonych wydatków niewygasających roku poprzedniego

600-60016-6050

75 300

Uzupełnienie planu wydatków na obsługę długu

757-75702

115 450

Ustalenie planu wydatków w części wkładu własnego przeznaczonego na utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół nr 2 w ramach rządowego Programu "Radosna szkoła"

801-80101-6060

-8 887

Przesunięcie planu wydatków osobowych i pochodnych związanych ze zmianą organizacji realizacji niektórych zadań gminy z zakresu z pomocy społecznej i stypendiów szkolnych poprzez powierzenie ich ośrodkowi pomocy

750-75023

8 887

852-85219

175 000

Uzupełnienie planu wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej - etap II do wyników z otwarcia ofert w ogłoszonym przetargu o wykonanie tego zadania

900-90001-6050

0

Przesunięcie planu wydatków o 50.000 zł na dotację na zadania wg porozumień miedzy JST z Gminą Miasta Rumia na realizację przez nią remontu rowu melioracyjnego na granicy miast

900-90001

8 000

Uzupełnienie planu wydatków w MOKSiR z jego wypracowanych dodatkowych dochodów, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez tę jednostkę

926-92605

1 193 875

Razem

x

Źródłem pokrycia zmian wydatków są dochody budżetowe w wysokości 56.477 zł, wolne środki w wysokości 37.398 zł i dodatkowy uzupełniający kredyt w wysokości 1.100.000 zł.

Wobec zmiany planu wydatków przeznaczonych na dotacje łącznie w wysokości 50.000 zł, niezbędnym jest dokonanie zmian w wyodrębnionym załączniku do Uchwały budżetowej w tej sprawie.

Wobec przedłożonego wniosku o zmianę planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych z Przedszkola Miejskiego Nr 2, w łącznej wysokości 1.200 zł, pochodzących z najmu oraz odsetek na rachunku bankowym i przeznaczenie ich na zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolu, podjęcie zmiany jest uzasadnione.


Przygotowała:
J. Dobrzyńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/120/2011
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 - "PLAN DOCHODÓW na 2011 rok"

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/120/2011
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 - "PLAN WYDATKÓW na 2011 rok"

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/120/2011
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik nr 3 - "PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY REDA w 2011 roku"

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/120/2011
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 - "PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2011 rok"

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/120/2011
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 - "ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI Z BUDŻETU na 2011 rok"

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/120/2011
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 - "PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH na 2011 rok"

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »