| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 278/p214/P/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku

z dnia 5 grudnia 2011r.

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 961)

- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr XIII/131/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze miasta Sopotu w 2012 roku.

• orzeka nieważność poz. Nr 12 załącznika Nr 1 do uchwały w części dotyczącej ustalenia stawki podatkowej określonej od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych w wysokości 4,45 zł od 1 ha powierzchni.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 23 listopada 2011r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęła uchwała Nr XIII/131/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze miasta Sopotu w 2012 roku, zaś w dniu 5 grudnia 2011r. była przedmiotem badania Kolegium tutejszej Izby.

W wyniku analizy treści badanej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdziło, że Rada Miasta Sopotu w poz. Nr 12 załącznika Nr 1 do uchwały ustaliła stawkę podatku od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni w wysokości 4,45 zł, podczas gdy stawka maksymalna dla tego rodzaju gruntów, określona w wyżej przywołanym obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2011r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r., wynosi 4,33 zł od 1 ha powierzchni.

Ustalenie przez Radę Miasta stawki podatku powyżej stawki maksymalnej, określonej w przywołanym obwieszczeniu, stanowi istotne naruszenie postanowień art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z pkt 1 lit. b przywołanego obwieszczenia Ministra Finansów.

Z przepisów powyższych jednoznacznie wynika bowiem, że rada gminy ustalając wysokość stawki podatku od nieruchomości, nie może przekroczyć górnej granicy ustalonej na dany rok podatkowy od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia badanej uchwały w części dotkniętej wyżej opisaną wadą.

Na niniejszą uchwałę służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej Izby.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »