| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/142/2011 Rady Gminy Wejherowo

z dnia 23 listopada 2011r.

w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Gościcino, Bolszewo i Gniewowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami ),1) art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. z 2007 r. Dz. u. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)2)

Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Gościcino, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 143/9 zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę w brzmieniu ulica Łubinowa.

§ 2. Wydzielone działki gruntu pod drogę położoną w miejscowości Gościcino, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 334, 335/17 i 335/18 zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały, otrzymują nazwę - ulica Grzybowa.

§ 3. Wydzielone działki gruntu pod drogę położoną w miejscowości Gościcino, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 214/6, 215/6, 216/1, 217/1 i 213/23 zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym nr 3 do niniejszej uchwały, otrzymują nazwę - ulica Sielankowa.

§ 4. Drodze dojazdowej położonej w miejscowości Bolszewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 600/34, 323/17, 322/99, 322/109, 322/111 zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym nr 4 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę w brzmieniu ulica Słoneczna.

§ 5. Wydzielone działki gruntu pod drogę położoną w miejscowości Gniewowo, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 24/62 zgodnie z zaznaczeniem na załączniku graficznym nr 5 do niniejszej uchwały, otrzymują nazwę - ulica Czereśniowa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Hubert Toma

1) (zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 ; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218 ; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 ; Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142 ; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz. U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230 ; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675 ;Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113 ; )

2) (zm. Dz. U. z 2007 r., Nr 23, poz. 136; Dz. u. z 2007 r., Nr 192, poz. 1381; Dz. U. z 2008 r., Nr 54, poz. 326; Dz. u. z 2008 r., Nr 218, poz. 1391; Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 101; Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100; Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r., Nr 86, poz. 720; Dz. U. z 2009 r. , Nr 168, poz. 1323; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1018; Dz. U. z 2010 r., Nr 225, poz. 1466; Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/142/2011
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik1.jpg

ul.Łubinowa w Gościcinie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/142/2011
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik2.jpg

ul.Grzybowa w Gościcinie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/142/2011
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik3.jpg

ul.Sielankowa w Gościcinie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/142/2011
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik4.jpg

ul.Słoneczna w Bolszewie

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/142/2011
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 23 listopada 2011 r.
Zalacznik5.jpg

ul.Czereśniowa w Gniewowie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »