| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.66.2011 Rady Gminy Parchowo

z dnia 21 listopada 2011r.

w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Na podstawie art. 6 pkt 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2010 roku Nr 95,poz. 613 z późn. zm.), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), Rada Gminy w Parchowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych - stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych - stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych - stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

5. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku leśnego - dla osób fizycznych - stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych - stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Parchowie Nr 187/XXXIII/2005 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Strojk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.66.2011
Rady Gminy Parchowo
z dnia 21 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.66.2011
Rady Gminy Parchowo
z dnia 21 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.66.2011
Rady Gminy Parchowo
z dnia 21 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

wzór informacji w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.66.2011
Rady Gminy Parchowo
z dnia 21 listopada 2011 r.
Zalacznik4.pdf

wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI.66.2011
Rady Gminy Parchowo
z dnia 21 listopada 2011 r.
Zalacznik5.pdf

wzór informacji w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI.66.2011
Rady Gminy Parchowo
z dnia 21 listopada 2011 r.
Zalacznik6.pdf

wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych


Uzasadnienie

Rada Gminy określa w drodze uchwały, wzory formularzy, o których mowa w art. 6 ust. 6 i ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, w art. 6 a ust. 5 i ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym i art. 6 ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym.

Obecnie obowiązująca, to uchwała Nr 187/XXXIII/2005 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny .Od tego czasu nastąpiło szereg zmian zapisów w ww. ustawach, co spowodowało konieczność zmiany formularzy dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Proponowane wzory formularzy podatkowych zawierają dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru tych podatków na terenie gminy Parchowo .

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »