| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/126/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za przejazdy autobusami komunikacji gminy Pruszcz Gdański

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Z 2001 Nr 97 poz. 1050 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W komunikacji gminnej gminy Pruszcz Gdański obwiązują bilety jednorazowe i bilety miesięczne.

§ 2. Na liniach komunikacji gminy Pruszcz Gdański obowiązują dwie strefy:

a) I strefa - to teren gminy i miasta Pruszcz Gdański oraz dojazd do przystanku Gdańsk Rafineria w skróconych kursach linii 841,

b) II strefa - to teren miasta Gdańska i gminy Kolbudy.

§ 3. 1. Cena biletu normalnego jednorazowego obejmująca jedną strefę wynosi 2,80 zł, a obejmująca dwie strefy wynosi 4,50 zł.

2. Cena biletu miesięcznego normalnego obejmująca jedną strefę wynosi 84,00 zł, a obejmująca dwie strefy wynosi 126,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się opłaty dodatkowe za:

a) przejazd bez ważnego biletu - 140 zł,

b) bez dokumentu uprawiającego do ulgi - 112,00 zł,

c) nieuzasadnione spowodowanie zmiany trasy środka transportu - 420,00 zł.

2. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej wskazanej w pkt. 1 ppkt a i b, bezpośrednio kontrolującemu, opłatę dodatkową obniża się o 30%.

3. Opłata manipulacyjna za anulowanie opłaty dodatkowej - 10% kwoty opłaty dodatkowej.

§ 5. 1. W komunikacji gminy Pruszcz Gdański stosuje się wszystkie ulgi ustawowe oraz darmowe przejazdy dla opiekunów szkolnych sprawujących opiekę nad dziećmiw autobusie, zatrudnionych przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański

2. W komunikacji gminy Pruszcz Gdański wprowadza się również darmowe przejazdy dla osób które ukończyły 75 rok życia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kowalski


Uzasadnienie

Zgodnie art. 8 ust 1. ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2001 Nr 97 poz. 1050) Rada Gminy może ustalać ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. W projekcie uchwały zaproponowano dodatkową ulgę za przejazd w formie darmowego przejazdu dla opiekunów szkolnych zatrudnionych przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański. Obowiązujące ulgi za przejazd zawarte są w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.). Ponadto wprowadzono na liniach komunikacji gminy dwie strefy. Wysokość opłat dodatkowych została obliczona na postawie przepisów rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. z 2005 Nr 14, poz. 117)

W celu ujednolicenia stref oraz ceny stosowne jest podjęcie powyższej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »