| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/21/2012 Rady Gminy Wicko

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowęcin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art.8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz..U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.), po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenu Rada Gminy Wicko uchwala, co następuje:

§ 1. Drodze wewnętrznej stanowiącej własność prywatną, położonej na terenie wsi Nowęcin, oznaczonej numerem ewidencyjnym 613 w obrębie geodezyjnym Nowęcin nadaje się nazwę ulica Piaskowa. Szczegółowy przebieg drogi określa mapa sytuacyjna stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wicko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w Urzędzie Gminy w Wicku i na tablicach ogłoszeń Gminy Wicko.


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/21/2012
Rady Gminy Wicko
z dnia 28 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Mapa sytuacyjna


Uzasadnienie

Droga o proponowanej nazwie ulica Piaskowa stanowi własność prywatną, posiada status drogi wewnętrznej i powstała w wyniku podziału terenów na działki budowlane, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jest oznaczona numerem działki 613.

O opinię do Rady Sołeckiej wsi Nowęcin z propozycją nazwy ul. Piaskowa wystąpili właściciele działek budowlanych sąsiadujących z w/w drogą. Propozycja nazwy ulicy została poparta przez właściciela drogi - działki Nr 613.

Rada Sołecka w piśmie skierowanym do Wójta Gminy Wicko pozytywnie zaopiniowała nadanie nazy ulicy Piaskowa dla drogi, oznaczonej numerem działki 613 w m. Nowęcin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »