| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/167/12 Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 4 czerwca 2012r.

w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek doręczony do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin dnia 20 kwietnia 2012 roku, zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. opracowane przez "Restal - Agri" Sp. z o.o. - siedziba: ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz, Gospodarstwo Rolne w Kulicach gm. Pelplin.

§ 2. Taryfy stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez "Restal - Agri" Sp. z o.o. - siedziba: ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz, Gospodarstwo Rolne w Kulicach gm. Pelplin

§ 3. Do stawek określonych w taryfach zgodnie z załącznikiem nr 1 dolicza się podatek VAT w wysokości ustawowej.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie


Mirosław Chyła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/167/12
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 4 czerwca 2012 r.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/Stawka opłaty w zł.

1.

2.

3.

4.

1.

Gospodarstwa domowe i obiekty użyteczności publicznej

Cena za dostarczoną wodę za m3

3,15

2.

Pozostali odbiorcy

Cena za dostarczoną wodę za m3

3,33

Opłaty abonamentowe

3.

Wszystkie grupy taryfowe

Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych odb/m-c

średnica przyłącza < 20

3,30

4.

średnica przyłącza 20 - 40

4,39

Tabela 2. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych

Lp.

Rodzaj stawki

Stawka opłaty w

1.

2.

3.

1.

stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych*

80,00

2.

stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych*

150,00

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z & 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego.

Do cen i stawek opłat netto, zgodnie z § 2. pkt. 9 do 11 Rozporządzenia, dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) "Restal - Agri" Sp. z o.o. - siedziba: ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz, Gospodarstwo Rolne w Kulicach gm. Pelplin złożyła uzasadniony wniosek o podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Pelplinie w celu ustalenia nowych taryf, które obowiązywać będą na okres roku. Zgodnie z ustawą Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zweryfikował szczegółową kalkulację cen i stawek oraz aktualny plan niezbędnych przychodów z prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Kulice i Stocki Młyn. W proponowanej tabeli taryfowej różnicuje się opłaty abonamentowe w zależności od średnicy przyłącza. Skutkiem czego drobni odbiorcy przy znikomym poborze wody będą ponosić mniejsze opłaty. Zatwierdzenie proponowanych taryf gwarantuje dotychczasowy poziom świadczonych usług i spowoduje polepszenie jakości wody pitnej dla odbiorców. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. § 2 ust. 11 pozwala na wprowadzenie dodatkowej opłaty dotyczącej odczytu wodomierzy.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Artykuł Sponsorowany

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »