| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie wysokości stawki procentowej i warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na terenie Gminy Dębnica Kaszubska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) ) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83)

uchwala się,

co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wykorzystywanymi wyłącznie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

§ 2. Wnioskodawca ubiegający się o bonifikatę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wykorzystywaniu nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe.

§ 3. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:

1) ujawnienie tych budynków, o których mowa w § 1, w księdze wieczystej;

2) wniosek użytkownika wieczystego o udzielenie bonifikaty;

3) jednorazowa wpłata opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

4) brak zobowiązań pieniężnych wobec Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Dębnica Kaszubska


Agnieszka Łomża

1) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153

poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116

poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52

poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, Dz. U. z 2012 r, Nr 567.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »