| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/256/2012 Rady Gminy Wejherowo

z dnia 24 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Gniewowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) 1) , art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 ze zm. Nr 117 poz. 676), po uzyskaniu zgody właścicieli dróg,

Rada Gminy Wejherowo
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Gniewowo , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 24/63, nr 24/64 i nr 24/65, za zgodą jej właścicieli, nadaje się nazwę ulica Śliwkowa .

2. Przebieg drogi zaznaczony został na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Hubert Toma

1) zm. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142, poz. 146; Nr 40, poz. 230 ; Nr 106, poz. 675 ; z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Nr 117 poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567

2) zm. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 158 poz. 945, Nr 222, poz. 1321


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/256/2012
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 24 sierpnia 2012 r.

infoRgrafika

Przewodniczacy Rady


Hubert Toma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »