| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/259/2012 Rady Gminy Szemud

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 222, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,poz.1240 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012 po stronie dochodów w szczegółowości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę dochodów po zmianie w wysokości 54.277.613,41 zł, w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 52.683.613,06 zł,

b) dochody majątkowe na kwotę 1.594.000,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012 po stronie wydatków w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę wydatków po zmianie w wysokości 57.775.908,99 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 49.045.464,77 zł,

b) wydatki majątkowe na kwotę 8.730.444,22 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2012 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2012 ustlony w kwocie 3.498.295,58 zł nie ulega zmianie.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki w kwocie 1.990.730 zł,

2) kredytu w kwocie 870.000 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 637.565,58 zł.

§ 5. 1. Planowana kwota przychodów ustalona w wysokości 5.286.158,58 zł nie ulega zmianie i dotyczy:

1) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.990.730 zł,

2) kredytu w kwocie 870.000 zł,

3) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 2.425.428,58 zł.

2. Planowana kwota rozchodów ustalona na kwotę 1.787.863 zł nie ulega zmianie i dotyczy:

1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.112.325 zł,

2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 442.000 zł,

3) spłaty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 233.538 zł

§ 6. Dokonuje zmian w Planie wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych Oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Załaczniki do uchwały dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy Szemud.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Grzegorz Lasowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »