| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/157/2012 Rady Gminy Chmielno

z dnia 19 października 2012r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Chmielno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 223 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. poz. 587)

Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się stawki podatku od środków transportowych jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Do samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 9 ton i poniżej 12 ton związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego stosuje się stawkę podatku określoną w załączniku nr 1 do uchwały pomniejszoną o 50 %.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr VIII/82/2011 Rady Gminy Chmielno z dnia 28.10.2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Chmielno.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Marian Kwidziński


Załącznik do Uchwały Nr XVI/157/2012
Rady Gminy Chmielno
z dnia 19 października 2012 r.

PROJEKT STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH NA 2013 ROK

1. Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton (art. 8 pkt 1)

Masa całkowita w tonach

Stawka w

powyżej 3,5

5,5 włącznie

705

powyżej 5,5

9 włącznie

970

powyżej 9

poniżej 12

1365

2. Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt 2)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1485

1505

13

14

1625

1650

14

15

1760

1795

15

1920

1925

Trzy osie

12

17

1625

1650

17

19

1760

2070

19

21

1910

2015

21

23

2035

2160

23

25

2160

2290

25

2315

2430

Cztery osie i więcej

12

25

2035

2035

25

27

2160

2160

27

29

2300

2300

29

31

2430

2645

31

2445

2975

3. Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton (art. 8 pkt. 3)

od 3,5 tony

do 5,5 tony włącznie

975

powyżej 5,5 tony

do 9 ton włącznie

1210

powyżej 9 ton

do poniżej 12 ton

1535

4. Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt 4)

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1645

1645

18

25

1760

1910

25

31

1900

2325

31

powyżej

1975

2325

Trzy osie

12

40

2290

2325

40

powyżej

2565

2945

5. Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt 5)

od 7 ton

do 9 ton włącznie

840

Powyżej 9 ton

do poniżej 12 ton

1115

6. Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt 6)

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1085

1085

18

25

1225

1405

25

powyżej

1410

1540

Dwie osie

12

28

1225

1405

28

33

1405

1660

33

38

1500

1670

38

powyżej

1660

2220

Trzy osie

12

38

1405

1660

38

powyżej

1660

2220

7. Stawki podatku od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia (art.8 pkt 7)

Ilość miejsc w autobusie

Stawka w

Mniej niż 30 miejsc

970

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

1415

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »