| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/328/2012 Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/175/2011r. Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach o opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz.U. Nr 9 poz. 84 z 2002r. Nr 200 poz. 1683) oraz art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96 poz. 959)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 uchwały Nr XVI/175/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości wprowadzić następujące zmiany: po punkcie 2 dodaje się pkt. 3 o następującym brzmieniu: " nieruchomości lub ich części położone na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej".

§ 2. Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Leszczyński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1.

Powyższe zwolnienie dotyczy nieruchomości położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest to uzasadnione względami ekonomicznymi i dalszym, rozwojem realizacji inwestycji na tym obszarze.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »