| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2012 Burmistrza Miasta Lęborka

z dnia 12 czerwca 2012r.

do Porozumienia zawartego w dniu 01.10.2011 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Lębork na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Linia,

do Porozumienia zawartego w dniu 01.10.2011 r. w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Lębork na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Linia,

uczęszczającego do niepublicznych:

- przedszkoli,

- placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty,

na terenie miasta Lęborka.

Na podstawie: art. 90 ust. 1, 2b, 2c, 2d, 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),

pomiędzy:

Gminą Miasto Lębork, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Lęborka p. Witolda Namyślaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta p. Arlety Bałon

a

Gminą Linia, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy p. Łukasza Jabłońskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Ireny Patelczyk

§ 1.

Porozumienie zawarte w dniu 01.10.2011 r. w sprawiezwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Lębork na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Linia, uczęszczającego do niepublicznych:

- przedszkoli,

- placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty,na terenie miasta Lęborka,zmienia się w ten sposób, iż w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielona przez Gminę Miasto Lębork na każdego ucznia uczęszczającego do:

1) niepublicznego przedszkola wynosi:

a) w 2012 r. - 456,39 zł

2) niepublicznej placówki prowadzącej inne formy wychowania przedszkolnego wynosi:

a) w 2012 r. - 243,41 zł. " .

§ 2.

Inne postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego.

§ 4.

Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Zastępca Wójta


Bogusława Engelbrecht


SKARBNIK GMINY


Irena Patelczyk

BURMISTRZ MIASTA


Witold Namyślak


SKARBNIK MIASTA LĘBORKA


Arleta Bałon

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Hipoteczny Familia S.A.

Fundusz Hipoteczny Familia S.A. działa w Polsce od lipca 2010 roku. Oferuje usługę odwróconej hipoteki w formie renty dożywotniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »