| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/215/2012 Rady Gminy Słupsk

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadanych środków transportu, obowiązującego na terenie Gminy Słupsk oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz.887; Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r. poz. 567) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1457; Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; Nr 232, poz. 1378)

Rada Gminy Słupsk, uchwala co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od posiadanych środków transportowych wynoszą:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 do 5,5 ton włącznie - 713,00 zł

b) powyżej 5,5 do 9 ton włącznie - 1 187,00 zł

c) powyżej 9 t do poniżej 12 ton - 1 425,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne :

a) o liczbie osi jezdnych dwie - 713,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych trzy - 1425,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych cztery i więcej - 2 135,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi jezdnych dwie - 1 543,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych trzy - 1 899,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych cztery i więcej oraz o DMC od 12 ton do mniej niż 29 ton - 2 374,00 zł

d) o liczbie osi jezdnych cztery i więcej oraz o DMC równej i wyższej niż 29 ton - 2 967,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowywanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 do mniej niż 12 ton - 713,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:

a) o liczbie osi jezdnych dwie - 1 780,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych trzy - 2 135,00 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi jezdnych dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do mniej niż 31 ton - 1 780,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 31 ton - 2 314,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do mniej niż 40 ton - 2 135,00 zł

d) o liczbie osi jezdnych trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 40 ton - 2 967,00 zł

7. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzą przez podatnika podatku rolnego), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 do mniej niż 12 ton - 832,00 zł

8. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:

a) o liczbie osi jezdnych- jedna - 949,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych- dwie - 1 425,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych- trzy - 1 187,00 zł

9. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi jezdnych- jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej i wyższej niż 12 ton - 1 187,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych- dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do 36 ton włącznie - 1 661,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych- dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do powyżej 36 ton - 2 135,00 zł

d) o liczbie osi jezdnych- trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton do 36 ton włącznie - 1 425,00 zł

e) o liczbie osi jezdnych- trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do powyżej 36 ton - 1 780,00 zł.

10. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia

a) do mniej niż 15 miejsc - 713,00 zł

b) od 15 do 30 miejsc włącznie - 935,00 zł

c) powyżej 30 miejsc - 1 320,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Słupsk.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Słupsk


Mirosław Klemiato

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »