| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/5/2012 Rady Miasta Pucka

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie: określenia wysokości opłaty od posiadania psa na terenie miasta Puck

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 18 a, 19 pkt 1 lit. "f" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) oraz zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 02.08.2012 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (Monitor Polski z dnia 14.08.2012 poz.587) RADA MIASTA PUCKA uchwala, co następuje :

§ 1.

1. Wysokość stawki rocznej opłaty od posiadania psów przez osoby fizyczne na terenie miasta ustala się od jednego psa w wysokości: 70,00 zł

2. Opłata od posiadania psów płatna jest z góry bez wezwania na rok jednorazowo do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie psa (jeżeli opłaty tej nie uiścił za dany rok poprzedni właściciel).

3. Opłatę pobiera się w połowie stawki, o której mowa w ust. 1 jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

4. Opłaty za dany rok podatkowy nie pobiera się, jeżeli obowiązek jej uiszczenia wygasł przed upływem terminu płatności określonym w ust. 2.

5. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w Kasie Urzędu Miasta Puck lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Puck

6. Oprócz zwolnień określonych w Art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dodatkowo wprowadza się na terenie miasta Puck zwolnienie dla emerytów za posiadanie jednego psa.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Miasta Pucka Nr X/6/2011 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości podatku od posiadania psa na terenie miasta Pucka.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pucka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »