| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/138/12 Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm. ) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.- o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 ze zm. ) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. ( M. P. poz.587),oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. (M. P. poz. 743) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/73/11 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 16.11.2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Beata Kudlik


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/138/12
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 13 listopada 2012 r.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony łącznie - 691,-

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton łącznie - 819,-

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.315,-

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i liczby

osi :

1) pojazd posiadający dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne :

a) od 12 ton do mniej niż 13 ton - 1.009,-

b) od 13 ton do mniej niż 14 ton - 1.009-

c) od 14 ton do mniej niż 15 ton - 1.009-

d) od 15 ton - 1.021.-

2) pojazd posiadający dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

a) od 12 ton do mniej niż 13 ton - 1.009,-

b) od 13 ton do mniej niż 14 ton - 1.009-

c) od 14 ton do mniej niż 15 ton - 1.009,-

d) od 15 ton - 1.474,-

3) pojazd posiadający trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne :

a) od 12 ton do mniej niż 17 ton - 1.021,-

b) od 17 ton do mniej niż 19 ton - 1.021,-

c) od 19 ton do mniej niż 21 ton - 1.076,-

d) od 21 ton do mniej niż 23 tony - 1.076,-

e) od 23 ton do mniej niż 25 ton - 1.777,-

f) od 25 ton - 1.777,-

4) pojazd posiadający trzy osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) od 12 ton do mniej niż 17 ton - 1.021,-

b) od 17 ton do mniej niż 19 ton - 1.021,-

c) od 19 ton do mniej niż 21 ton - 1.076,-

d) od 21 ton do mniej niż 23 ton - 1.149-

e) od 23 ton do mniej niż 25 ton - 1.788,-

f) od 25 ton - 1.788,-

5) pojazd posiadający cztery osie i więcej z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym za równoważne :

a) od 12 ton do mniej niż 25 ton - 1.076,-

b) od 25 ton do mniej niż 27 ton - 1.133,-

c) od 27 ton do mniej niż 29 ton - 1.702,-

d) od 29 ton do mniej niż 31 ton - 1.840,-

e) od 31 ton - 1.871,-

6) pojazd posiadający cztery osie i więcej z innym systemem zawieszenia osi

jezdnych:

a) od 12 ton do mniej niż 25 ton - 1.076.-

b) od 25 ton do mniej niż 27 ton - 1.191,-

c) od 27 ton do mniej niż 29 ton - 2.552,-

d) od 29 ton do mniej niż 31 ton - 2.778,-

e) od 31 ton - 2.778,-

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 do mniej niż 12 ton - 1.303,-

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie

z naczepą lub przyczepą i liczbie osi w zależności od dopuszczalnej masy

całkowitej zespołu pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne:

1) pojazd posiadający dwie osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne:

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton - 963,-

b) od 18 ton do mniej niż 25 ton - 1.133,-

c) od 25 ton do mniej niż 31 ton - 1.361,-

d) od 31 ton - 1.768,-

2) pojazd posiadający dwie osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton - 907,-

b) od 18 ton do mniej niż 25 ton - 1.133,-

c) od 25 ton do mniej niż 31 ton - 1.361-

d) od 31 ton - 2.169,-

3) pojazd posiadający trzy osie z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne:

a) od 12 do mniej niż 40 ton - 1.791,-

b) od 40 ton - 2.109,-

4) pojazd posiadający trzy osie z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) od 12 ton do mniej niż 40 ton - 1.953,-

b) od 40 ton - 2.849,-

5. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych

wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika

podatku rolnego - 312,-

6. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają

dopuszczalną masę całkowitą i liczbę osi z wyjątkiem związanych wyłącznie

z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) pojazdy jednoosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne :

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton - 184,-

b) od 18 ton do mniej niż 25 ton - 216,-

c) od 25 ton - 363,-

2) pojazdy jednoosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) od 12 ton do mniej niż 18 ton - 332,-

b) od 18 ton do mniej niż 25 ton - 363,-

c) od 25 ton - 638,-

3) pojazdy dwuosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub

zawieszeniem uznanym za równoważne :

a) od 12 ton do mniej niż 28 ton - 356,-

b) od 28 ton do mniej niż 33 ton - 695,-

c) od 33 ton do mniej niż 38 ton - 963,-

d) od 38 ton - 1.303,-

4) pojazdy dwuosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych :

a) od 12 ton do mniej niż 28 ton - 356,-

b) od 28 ton do mniej niż 33 ton - 963,-

c) od 33 ton do mniej niż 38 ton - 1.465,-

d) od 38 ton - 1.933,-

5) pojazdy trzyosiowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym

za równoważne :

a) od 12 ton do mniej niż 38 ton - 768,-

b) od 38 ton - 1.070,-

6) pojazdy trzyosiowe z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) od 12 ton do mniej niż 38 ton - 1.070,-

b) od 38 ton - 1.451,-

7. Od autobusu , w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.361,-

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.756,-

Przewodniczący Rady


Beata Kudlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »