| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/272/12 Rady Miejskiej w Chojnicach

z dnia 26 listopada 2012r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825; z 2007 Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. (M.P. z 2012r. poz. 787) uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2013r. z kwoty 75,86 zł do 55,00 zł za 1 kwintal.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/136/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2011r. Nr 166, poz. 3559).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mirosław Janowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »