| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/161/2012 Rady Gminy w Lipnicy

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do celów podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. 1) / oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn.zm. 2) / oraz Komunikatu Prezesa G.U.S z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku /M.P. z 2012 r. poz.787/ Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Obniżyć średnią cenę skupu żyta do celów ustalenia podatku rolnego na terenie gminy, określoną w Komunikacie Prezesa G.U.S z dnia 19 października 2012 r. z kwoty 75,86 zł do kwoty 59 zł za dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Wojciech Megier

1) zm. Dz.U. z 2002 Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203; Dz.U z 2005 Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006 Nr 17,poz.128, Nr 181, poz.1337; Dz.U. z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; Dz.U z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; Dz.U. z 2010 Nr 28, poz.142, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 Nr 21, poz.113. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777., Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 i z 2012 r. poz. 567.

2) zm. Dz.U.z 2006 r. Nr 191,poz.1412, Nr 245,poz. 1775 i Nr 249,poz.1825, z 2007 r. Nr 109,poz.747, z 2008 r. Nr 116,poz.730 , Nr 237,poz.1655, z 2009 r. Nr 56,poz.458, z 2010 r. Nr 96,poz.620, Nr 226,poz.1475.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »