| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/85/2012 Rady Gminy Wicko

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Nowęcin i Żarnowska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. 106, poz. 675, 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. Nr 117, poz. 679, Dz. U. Nr 134, poz. 777, Dz. U. Nr 149, poz. 887, Dz. U. Nr 217, poz. 1281, 2012 r. Dz. U. poz. 567), art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 zm.: 2009 r. Dz. U. Nr 215, poz. 1674, 2010 r. Dz. U. Nr 96, poz. 620, Dz. U. Nr 225, poz. 1461, Dz. U. Nr 226, poz. 1475, 2011 r. Dz. U. Nr 102, poz. 584, Dz. U. Nr 112, poz. 654, Dz. U. Nr 171, poz. 1016, Dz. U. Nr 232, poz. 1378) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 zm.: 2012 r. Dz. U. poz. 1101), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. poz. 587) Uchwały Nr XXV/95/2008 Rady Gminy Wicko z dnia 18 listopada 2008 roku w sprawie: wykazu miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową Rada Gminy Wicko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty miejscowej, pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach Nowęcin i Żarnowska, w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu:

a) od dzieci i młodzieży uczącej się - 0,80

b) od pozostałych osób - 1,60 zł

2. Termin płatności określa się na ostatni dzień pobytu.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się:

a) sołtysów,

b) kierowników ośrodków wczasowych,

c) osoby fizyczne prowadzące wynajem pokoi gościnnych, domków letniskowych i pól namiotowych.

3. Za inkaso opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej kwoty.

4. Opłata miejscowa winna być wpłacana przez inkasentów do kasy lub na rachunek Urzędu Gminy, do końca miesiąca w którym została pobrana.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/82/11 Rady Gminy Wicko z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Nowęcin i Żarnowska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »