| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 83/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 143i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr217 poz. 1281) oraz art. 10 ust. 1 - 3 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), w związku z obwieszczeniemMinistra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatkówi opłat lokalnych w 2013 r. (Mon. Pol. z dnia 14 sierpnia 2012 r., poz. 587) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dn. 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (Mon. Pol. z dnia 12 października 2012 r., poz. 743) - Rada Miejska w Miastku u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące w Gminie Miastko - w wysokości:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 445,- zł ,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 880,- zł ,

c) powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton - 1.330,- zł ;

2a. od samochodów ciężarowych - z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem

uznanym za równoważne :

a) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

- od 12 ton do poniżej 15 ton - 1.810,- zł ,

- od 15 ton wzwyż - 1.925,- zł ,

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

- od 12 ton do poniżej 19 ton - 1.715,- zł ,

- od 19 ton do poniżej 23 ton - 1.985,- zł ,

- od 23 ton wzwyż - 2.215,- zł ,

c) o liczbie osi - cztery lub więcej i dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

- od 12 ton do poniżej 27 ton - 1.985,- zł ,

- od 27 ton do poniżej 29 ton - 2.230,- zł ,

- od 29 ton wzwyż - 2.620,- zł ;

2b. od samochodów ciężarowych - z innym systemem zawieszenia osi jezdnych :

a) o liczbie osi- dwie i dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

- od 12 ton do poniżej 15 ton - 1.915,- zł ,

- od 15 ton wzwyż - 2.365,- zł ,

b) o liczbie osi - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

- od 12 ton do poniżej 19 ton - 1.875,- zł ,

- od 19 ton do poniżej 23 ton - 2.215,- zł ,

- od 23 ton wzwyż - 2.475,- zł ,

c) o liczbie osi- cztery lub więcej i dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

- od 12 ton do poniżej 27 ton - 2.230,- zł ,

- od 27 ton do poniżej 29 ton - 2.620,- zł ,

- od 29 ton wzwyż - 2.845,- zł ;

3. od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 625,- zł ,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.035,- zł ,

c) powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton - 1.465,- zł ;

4a. od ciągników siodłowych i balastowych - jak w punkcie 3,z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne :

a) o liczbie osi- dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

- od 12 ton do poniżej 31 ton - 1.565,- zł ,

- od 31 ton do 36 ton włącznie - 2.105,- zł ,

- powyżej 36 ton - 2.470,- zł ,

b) o liczbie osi- trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

- od 12 ton do 36 ton włącznie - 1.995,- zł ,

- powyżej 36 ton, a mniej niż 40 ton - 2.360,- zł ,

- od 40 ton wzwyż - 2.675,- zł ;

4b. od ciągników siodłowych i balastowych - jak w punkcie 3, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych :

a) o liczbie osi- dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

- od 12 ton do poniżej 31 ton - 1.795,- zł ,

- od 31 ton do 36 ton włącznie - 2.245,- zł ,

- powyżej 36 ton - 2.805,- zł ,

b) o liczbie osi- trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

- od 12 ton do 36 ton włącznie - 2.315,- zł ,

- powyżej 36 ton, a mniej niż 40 ton - 2.415,- zł ,

- od 40 ton wzwyż - 2.960,- zł ;

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 545,- zł ;

6a. od przyczep i naczep - jak w punkcie 5, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne :

a) o liczbie osi - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

- od 12 ton do poniżej 25 ton - 675,- zł ,

- powyżej 25 ton - 745,- zł ,

b) o liczbie osi - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

- od 12 ton do poniżej 33 ton - 940,- zł ,

- od 33 ton do poniżej 38 ton - 1.150,- zł ,

- od 38 ton wzwyż - 1.550,- zł ,

c) o liczbie osi- trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

- od 12 ton do poniżej 38 ton - 1.155,- zł ,

- powyżej 38 ton - 1.345,- zł ;

6b. od przyczep i naczep - jak w punkcie 5,z innym systemem zawieszenia osi jezdnych :

a) o liczbie osi- jedna i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

- od 12 ton do poniżej 25 ton - 740,- zł ,

- powyżej 25 ton - 810,- zł ,

b) o liczbie osi- dwie i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

- od 12 ton do poniżej 33 ton - 1.145,- zł ,

- od 33 ton do poniżej 38 ton - 1.745,- zł ,

- powyżej 38 ton - 2.300,- zł ,

c) o liczbie osi- trzy i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

- od 12 ton do poniżej 38 ton - 1.490,- zł ,

- powyżej 38 ton - 1.745,- zł ;

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 30 miejsc - 650,- zł ,

b) od 30 miejsc wzwyż - 1.745,- zł .

§ 2. Dla środków transportowych określonych w § 1. ust. 1, 3 i 7 stawki podatkowe obniża się o 20 % (z zaokrągleniem do pełnych złotych) - w przypadku wyposażenia silnika w katalizator lub zasilania paliwem gazowym.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 106/VI/2011 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 listopada 2011 r.w sprawie podatku od środków transportowych w Gminie Miastko.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego,z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

2. Uchwała podlega też publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku


Tomasz Borowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »