| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/224/2012 Rady Miejskiej w Kępicach

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz.717 , Nr 162 poz. 1568 , z 2004r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679), oraz art.19 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) /jednolity tekst z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844, ze zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 220 poz. .1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, z 2008r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, z 2009r. Nr 56 poz. 458, Nr 223 poz. 1463/ , Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. /M.P z dnia 14 sierpnia poz. 587/Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na rok 2013 w następującej wysokości:

1. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego pow.2,5 ton 107,00 zł

2. przy sprzedaży z samochodu dostawczego do 2,5 ton 74,00 zł

3. przy sprzedaży z samochodu osobowego 48,00 zł

4. za zajęcie powierzchni przeznaczonej pod namiot/y/

a/ - do 10m2 powierzchni 15,00 zł

b/ - do 20 m2 powierzchni 23,00 zł

c/ - powyżej 20m2 powierzchni 45,00 zł

5.przy sprzedaży ze stołu, z ręki, wózka, kosza, skrzynki lub rozłożonego towaru na ziemi:

a/- za rozpoczęty 10 m2 powierzchni 12,00 zł

b/-za każdy następny rozpoczęty 1 m2 10,00 zł

6.dla rolników i działkowców zbywających płody rolne z własnych upraw 2,00 zł

§ 2. Przy sprzedaży materiałów pirotechnicznych podwyższa się opłatę targową do wysokości:

1. przy sprzedaży z samochodu ciężarowego pow.2,5 ton 160,50 zł

2. przy sprzedaży z samochodu dostawczego do 2,5 ton 111,00 zł

3. przy sprzedaży z samochodu osobowego 72,00 zł 4. za zajęcie powierzchni przeznaczonej pod namiot/y/

a/ - do 10m2 powierzchni 22,50 zł

b/ - do 20 m2 powierzchni 34,50 zł

c/ - powyżej 20m2 powierzchni 67,50 zł

5.przy sprzedaży ze stołu, z ręki, wózka, kosza, skrzynki lub rozłożonego towaru na ziemi:

a/- za rozpoczęty 10 m2 powierzchni 18,00 zł

b/-za każdy następny rozpoczęty 1 m2 15,00 zł

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/207/2012 z dnia 25 października 2012 w sprawie stawek opłaty targowej na 2013r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2013r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępicach


Paweł Lisowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »