| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/220/2012 Rady Miejskiej w Kępicach

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 , Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,nr 214,poz.1806, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679), oraz art. 6 ust. 3 i art. 6b ustawy z 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 ze zmianami Dz. U. Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, z 2007r. Nr 109 poz. 747, z 2008r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009r. Nr 56 poz. 458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz. 1475.Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę 1 kwintala żyta z kwoty 75,86zł do kwoty 60,00 zł ,która jest podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2013.

§ 2. Obniża się podstawę należnego podatku rolnego z § 1, do kwoty 54,00zł w przypadku, jeżeli podatnik dokona wpłaty całości rocznej kwoty podatku przed terminem wpłaty I raty.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XIV/110/2011 z dnia 24 listopada 2011 w sprawie określenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kępice w roku 2012r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2013r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępicach


Paweł Lisowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »