| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/185/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej na 2013r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami). oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 i 19 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r.(M. P. z 2012 poz. 587) Rada Gminy Czarna Dąbrówka uchwala co następuje:

§ 1. W miejscowościach, określonych Uchwałą Nr XVIII/112/08 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 maja 2008r., ustala się wysokość opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających okresowo w tych miejscowościach w celach wypoczynkowych i turystycznych za każdy dzień pobytu w wysokości 2,17 zł

- Stawkę opłaty miejscowej dla dzieci do lat osiemnastu ustala się za każdy dzień pobytu 1,24zł.

§ 2. Poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa dokonują:

1) w miejscowości Jasień i Łupawsko - Pan Paweł Kosiński zam. Jasień

2) w miejscowości Łupawsko w Ośrodku Wypoczynkowym Stoczni Marynarki Wojennej - Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego Stoczni Marynarki Wojennej.

3) w miejscowości Łupawsko w Ośrodku Wypoczynkowym "Wrzos" - Pani Jolanta Zejer zam. Jasień.

4) w miejscowości Łupawsko na polu namiotowym - dzierżawca pola namiotowego.

5) w miejscowości Zawiat - Pan Czesław Szczypior zam. Dęby.

6) w miejscowości Skotawsko - Kierownik Ośrodka "Skotawsko".

7) w Ośrodku Wypoczynkowym "Zawiaty" - Kierownik Ośrodka Wypoczynkowego Zawiaty.

Wynagrodzenie za pobór opłaty wynosi 10 % zainkasowanej kwoty. Inkasenci mają obowiązek rozliczania się z przyjętych wpłat do 30 każdego miesiąca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce Nr XI/92/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek opłaty miejscowej na 2012r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka


Józef Natkaniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »