| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Art. 15 i 19 pkt. 1 lit. a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r.( M. P. z 2012 , poz. 587 )

§ 1. Wysokość opłaty targowej na terenie gminy Czarna Dąbrówka wynosi - 27,04 zł. za każdy dzień prowadzonego handlu przez każdą osobę.

§ 2. Opłatę targową należy wpłacić do kasy Urzędy Gminy w Czarnej Dąbrówce lub do inkasenta upoważnionego do poboru opłaty targowej na danym terenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia sprzedaży.

§ 3. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują osoby określone w załączniku nr 1. Wynagrodzenie za pobór opłaty wynosi 10 % od zainkasowanej kwoty. Inkasenci mają obowiązek rozliczania się z przyjętych wpłat do 30 każdego miesiąca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/94/2011 Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce z dnia 25 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.


Załącznik do Uchwały Nr XXI/187/2012
Rady Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 30 listopada 2012 r.

Poboru opłaty targowej w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Czarna Dąbrówka dokonują:

1) Bochowo - Lindstedt Stanisław

2) Czarna Dąbrówka - Józef Natkaniec

3) Jasień - Paweł Kosiński

4) Jerzkowice - Kuzemczak Dariusz

5) Karwno - Mirosława Wdowczyk

6) Kleszczyniec - Renata Pierścińska

7) Kłosy - Jarosław Domaszk

8) Kotuszewo - Józef Duda

9) Kozy - Janusz Gołębiewski

10) Kartkowo - Ryszard Dawidowski

11) /Mikorowo - Damian Lutz

12) Mydlita - Franciszek Zielonka

13) Nożyno - Zbigniew Nasfeter

14) Nożynko - Jan Penk

15) Otnoga - Czesław Szczypior

16) Rokiciny - Urszula Brzeska

17) Rokitki - Kazimierz Mielewczyk

18) Rokity - Małgorzata Wierzowiecka

19) Unichowo - Kazimierz Szczegielniak

20) Wargowo - Aneta Białek

Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka


Józef Natkaniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »