| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

z dnia 21 stycznia 2013r.

w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Na podstawie § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków ( Dz. U. Nr 121, poz. 1307 ) - zarządzam ogłoszenie, w załączniku do niniejszego obwieszczenia, zmiany statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej zgodnie z treścią uchwały Zgromadzenia Związku nr 10/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. oraz treścią uchwał Rad Gmin członków Związku.

Wojewoda Pomorski


Ryszard Stachurski

Załącznik do obwieszczenia Wojewody Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2013 r.

W statucie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej z siedzibą w Gdańsku ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 19 czerwca 2007 r. Nr 109,poz.1770 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 3 ust. 1 dodaje się punkt 14 o treści:

14) Gmina Szemud.

2) W § 7 zmienia się:

a) ust.1, który otrzymuje brzmienie:

1. Zadaniem Związku jest kształtowanie wspólnej polityki komunikacyjnej i zapewnienie warunków właściwego funkcjonowania zintegrowanego systemu biletowego w postaci biletu metropolitalnego, co obejmuje w szczególności:

a. emitowanie i dystrybucję biletów metropolitalnych,

b. uchwalanie cen i taryf dotyczących biletów metropolitalnych,

c. podejmowanie z właściwymi organizatorami, operatorami, przewoźnikami, współpracy dotyczącej wprowadzenia i funkcjonowania biletów metropolitalnych w publicznym transporcie zbiorowym, m. in. poprzez integrowanie systemów pobierania opłat w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych,

d. rozliczanie przychodów z biletów metropolitalnych,

e. badanie rynku, prognozowanie i planowanie publicznego transportu zbiorowego
w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych,

f. promowanie publicznego transportu zbiorowego w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych.

b) ust.2, który otrzymuje treść:

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. Związek może podejmować i wykonywać dalsze, poza określonymi w ust. 1 zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego, w szczególności dotyczące planowania jego rozwoju, organizowania oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym, tak na poziomie metropolitalnym, jak i lokalnym.

c) ust.3, który otrzymuje brzmienie:

3. Związek może także przejąć w całości zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, w rozumieniu przepisów o publicznym transporcie zbiorowym.

d) ust.4, który otrzymuje treść:

4. Powierzenie Związkowi i rozpoczęcie wykonywania przez Związek zadań opisanych w ust. 2 i w ust. 3 wymaga zmiany statutu i jest warunkowane podjęciem przez właściwe organy wszystkich gmin uczestniczących w Związku, jednobrzmiących uchwał co do zadań i ich zakresu, które przekazywane są Związkowi oraz dopełnieniem obowiązków rejestrowanych i publikacyjnych

3) . Zmienia się§ 13 dodając punkt 14 o treści:

14) Gmina Szemud - 1 [jeden] członek Zgromadzenia.

4) W § 18 ust.2:

a) Zmienia się pkt 8, który otrzymuje brzmienie:

8) uchwalanie cen i taryf dotyczących biletów metropolitalnych,

b) Skreśla się pkt 9.

5) W § 21:

a) Dotychczasowy zapis otrzymuje numer 1.

b) Dodaje się ust. 2 o treści:

2. Przewodniczący Zarządu oraz członkowie Zarządu mogą być zatrudniani na podstawie wyboru.

6) . W § 23 w ust.3:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) badanie rynku usług publicznego transportu zbiorowego na poziomie metropolitalnym

b) pkt 6 otrzymuje treść:

6) prognozowanie i planowanie publicznego transportu zbiorowego w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych,

c) Skreśla siępunkty: 7,8,9,10,11,12,13,14,15.

d) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

16) promocja i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego w kontekście funkcjonowania biletów metropolitalnych.

e) Skreśla siępunkty 17 i 18.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »