| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/254/2012 Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia 29 grudnia 2012r.

w sprawie podziału gminy Sztum na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawieart. 12 § 2, 11, 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Sztum , Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału Gminy Sztum na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie


Czesław Oleksiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/254/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 grudnia 2012 r.

Numer
obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Biała Góra, Piekło, Wydry, Wygoda,

Budynek po Szkole Podstawowej
w Piekle

2

Gościszewo, Goraj, Gronajny, Grzępa,
Koniecwałd, Koniecwałd PGR, Polanka, Węgry

Zespół Szkół
w Gościszewie

3

Cygusy, Czernin, Górki, Ramzy Małe, Szpitalna Wieś

Zespół Szkół
w Czerninie

4

Nowa Wieś, Parowy, Sztumska Wieś, Sztumska Wieś - ul. Kwidzyńska, Sztumska Wieś ZR

Szkoła Podstawowa
w Nowej Wsi

5

Michorowo, Polaszki, Postolin, Postolin ZR,

Biblioteka
w Postolinie


6

Sztum ul: Chopina, Kalkszteina, Konopnickiej, Kopernika, Kwiatowa, Ogrodowa, Paderewskiego, Radosna, Skłodowskiej, Słoneczna, Spokojna, Wiejska, Wojciechowskiego, Zacisze

Gimnazjum Nr 1
w Sztumie
ul. Sienkiewicza 54

7

Parpary, Sztumskie Pole, Uśnice, Witki, Zajezierze, Sztum: Osiedle nad Jeziorem, ul.: Polna, Reja, Żeromskiego

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Sztumie ul. Reja 15 a

8

Sztum ul.: Baczyńskiego, Galla Anonima, Kasztelańska, Mickiewicza, Młyńska, Osińskiego, Plebiscytowa, Władysława IV, Związku Jaszczurczego, Plac Wolności

Biblioteka w Sztumie
ul. Mickiewicza 23

9

Sztum: Osiedle Sierakowskich, ul. Morawskiego

Siedziba Starostwa Powiatowego w Sztumie ul. Mickiewicza 31

10

Sztum: Osiedle Parkowe, ul.: Chełmińska, Czarnieckiego, Gdańska, Kochanowskiego, Koniecpolskiego, Królowej Jadwigi, Lipowa, Nowowiejskiego, Słowackiego

Urząd Stanu Cywilnego
w Sztumie ul. Mickiewicza 39

11

Barlewice, Barlewiczki, Kępina, Koślinka, Pietrzwałd, Pietrzwałd PGR, Sztumska Wieś sołectwo Domańskiego, Sztum: Osiedle Witosa, Osiedle na Wzgórzu, ul.: Barczewskiego, Domańskiego, Fiszera, Jagiełły, Kwidzyńska, Pieniężnego

Zespół Szkół Zawodowych
Barlewiczki 13

12

Sztum: Osiedle Różane, ul.: Kasprowicza, Kościuszki, Sienkiewicza

Świetlica Straży Pożarnej
w Sztumie ul. Sienkiewicza 27


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy- Rada Miejska, na wniosek Burmistrza, dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania, w drodze uchwały, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy rada gminy jest zobowiązana do podjęcia ww. uchwały w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.

W związku z tym, iż Rada Miejska w Sztumie w dniu 29 października 2012r. podjęła uchwałę nr XXIV/217/2012 w sprawie podziału Gminy Sztum na okręgi wyborcze , określenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Sztum na stałe obwody głosowania upływa z dniem 28 stycznia 2013r. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przedłożył Radzie Miejskiej wniosek w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania określając ich numery, granice oraz siedziby odwodowych komisji wyborczych.

Zaproponowany sposób podziału gminy na stałe obwody głosowania nie narusza obowiązującego do tej pory podziału. Intencją projektodawcy uchwały jest zachowanie warunków lokalowych siedzib obwodowych komisji wyborczych, a przede wszystkim szczególnych warunków miejscowych, które są determinantem prawidłowego przebiegu procesu wyborczego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »