| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 20/13 Wojewody Pomorskiego

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i wysokości stawki procentowej tych bonifikat

Na podstawie art. 4 ust. 7 pkt 1 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 83), zarządza się, co następuje:

§ 1. Bonifikata od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa może być udzielona w przypadku spełnienia warunków określonych w zarządzeniu.

§ 2. Ustala się bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na rzecz osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, mającej zastosowanie do nieruchomości zabudowanych:

1) budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wykorzystywanymi wyłącznie na cele mieszkaniowe, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

a) budynki zostały ujawnione w księdze wieczystej,

b) nieruchomości gruntowe wykorzystywane są w całości na cele mieszkaniowe,

2) budynkami wielomieszkaniowymi - tylko w odniesieniu do udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, związanych z odrębną własnością lokali mieszkalnych wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe.

§ 3. 1. Wysokość bonifikaty, o której mowa w § 2 wynosi 90 %.

2. Bonifikatę stosuje się tylko w przypadku jednorazowej zapłaty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 4. Bonifikata może być udzielona, jeżeli użytkownik wieczysty:

1) złoży stosowny wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

2) nie zalega, w dniu wydania decyzji, z zobowiązaniami pieniężnymi wobec Skarbu Państwa związanymi z przedmiotem przekształcenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się starostom i prezydentom miast na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej na terenie województwa pomorskiego.

§ 6. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszego zarządzenia, z wyłączeniem spraw, w których zostało już wydane zarządzenie Wojewody Pomorskiego ustalające wysokość bonifikaty.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 285/12 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 października 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i wysokości stawki procentowej tych bonifikat.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski


Ryszard Stachurski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »