| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Chojnickiego

z dnia 2 stycznia 2013r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Czersk w roku 2013 zadań Powiatu Chojnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie gminy Czersk i ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2605 G Czersk - Śliwice

- Stanisław Skaja - Starosta Chojnicki

- Przemysław Biesek-Talewski - Wicestarosta Chojnicki , a Gminą Czersk z siedzibą w Czersku, ul. Kościuszki 27, reprezentowaną przez

- Marka Jankowskiego - Burmistrza Czerska

§ 1. Strony zawierają niniejsze Porozumienie jako wykonanie uchwały nr XII/133/2011 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Brusy i Gminie Czersk realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz uchwały nr XIV/172/03 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych.

§ 2. Przedmiotem Porozumienia jest przejęcie przez Gminę Czersk w roku 2013 zadań Powiatu Chojnickiego w zakresie zimowego utrzymania:

1) Dróg powiatowych położonych na terenie gminy Czersk:

a) nr 2604G Przyjaźnia - Łąg - 3,4 km,

b) nr 2607G Ustronie - Rzepiczna - 5,9 km,

c) nr 2608G Czersk - Klaskawa - Mosna (od torów) - 6,1 km,

d) nr 2612G Czersk - Łukowo - 2,8 km,

e) nr 2613G Mokre - Gotelp - 5,3 km,

f) nr 2614G Pustki - Gotelp - 2,6 km,

g) nr 2615G Odry - Zawada - 3,8 km,

h) nr 2627G St. kolejowa Rytel - Suszek - 2,5 km,

i) nr 2635G od dr 2626G - Lutom do dr. 2626G - 3,9 km,

j) nr 2636G Zapędowo - Gartki - 2,4 km,

2) Ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2605G Czersk - Śliwice - 1,950 km.

§ 3. Na wykonanie zadania określonego w § 2 Powiat Chojnicki przekaże Gminie Czersk dotację w kwocie 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł).

§ 4. Środki finansowe w wysokości określonej w § 3 przekazane zostaną Gminie Czersk w terminie do dnia 28 lutego 2013 r.

§ 5. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg objętych Porozumieniem Gmina Czersk wykona z udziałem wybranych przez siebie wykonawców.

§ 6. 1. Termin wykonania zadania i wykorzystania dotacji ustala się na 31 grudnia 2013 r.

2. Podstawą rozliczenia dotacji będą faktury obejmujące prace w zakresie zimowego utrzymania dróg objętych porozumieniem, potwierdzone przez właściwego sołtysa lub pracownika Urzędu Miejskiego w Czersku.

3. Termin rozliczenia dotacji i zwrot niewykorzystanych środków przez Gminę Czersk ustala się na dzień 15 stycznia 2014 r.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Gmina Czersk

Powiat Chojnicki

BURMISTRZ


Marek Jankowski

STAROSTA


Stanisław Skaja


WICESTAROSTA


Przemysław Biesek - Talewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »