| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/ 15 / 2012 Rady Miasta Pucka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/6/2012 z dnia 30 października 2012r. w sprawie zmiany wysokości opłaty targowej na terenie miasta Puck

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w zw. z art. 15, 19 pkt 1 ust. "a" pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z póź.zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (Monitor Polski z 2012r. Nr 116, poz. 587) . RADA MIASTA PUCKA uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 2 po pkt 5 dodaje się wiersz: Maksymalna stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 757,79zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pucka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/ 15 / 2012
Rady Miasta Pucka
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w zapisach niniejszej uchwały dokonuje się na podstawie uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, w której stwierdzono, że należy określić maksymalną stawkę opłaty targowej ustaloną przez Ministra Finansów, jaka gmina może pobrać za sprzedaż na stanowisku targowym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »